De genomineerden

Dit jaar ontving de jury wederom kansrijke inzendingen voor de Shakingtree Award 2021. Drie hiervan heeft de jury genomineerd. Op vrijdag 12 november a.s. maken de jury en Directeur-Generaal Curatieve Zorg van VWS, Ronnie van Diemen, bekend wie van deze drie de award in ontvangst mag nemen.

De genomineerden voor de Shakingtree Award 2021 zijn:

Erik Zwiers

Erik is bedenker en initiatiefnemer van de Participatiekoren. Het is augustus 2017 wanneer Erik Zwiers op een Haarlems terras een glas wijn drinkt en oppert: “Wat zal er gebeuren als we de Matthäus Passion zingen met mensen met dementie?” Dirigent Felix van den Hombergh kijkt hem aan alsof er een steekje bij hem loszit. “Euhm, kunnen ze dat wel?” 
Het is precies dié vraag waarom Erik het participatiekoor wilde opzetten. Een koor waarin zangers uit Felixs koren met mensen met dementie, amateurzangers en professioneel kunstenaars Bachs meesterwerk uitvoeren. Dankzij zijn tomeloze inzet en zijn unieke visie op kunst, dementie, zorg en welzijn slaagt Erik er nu al bijna 5 jaar in, om honderden zangers met en zonder dementie op de been te krijgen en is zijn participatiekoor uitgegroeid van Haarlem naar Schiedam, Bergen en Gooi & Vechtstreek. Sinds kort heeft Erik ook de wetenschap aan zijn zijde en wordt waarde van het participatiekoor en de effecten op het welzijn en de gezondheid van de deelnemers, onderschreven. Zingen in het participatiekoor leidt tot meer welzijn en minder zorg. Erik wil zijn plannen de komende jaren duurzaam borgen in de langdurige zorg, en (binnen het verzekeringsstelsel) toegankelijk te maken voor iedereen.

Mijke Ulrich

Mijke Ulrich kreeg vijftien jaar geleden een hersenbloeding. Tijdens de revalidatie leerde ze weer lopen en praten, maar nergens leerde ze léven. Met haar project ‘Open je hart’ helpt ze mensen met afasie zichzelf en hun passies terug te vinden. 
Mijke weet op onvermoeibare en gepassioneerde wijze de menselijke waardigheid van mensen met afasie, waar zij zelf ook door getroffen werd, te vergroten en versterken. Naast trainer van de cursus 'Herstellen doe je zelf', geeft Mijke sinds vijf jaar rondleidingen in het Van Abbe museum voor mensen met afasie en wijst ze in haar lezingen voor zorgprofessionals op het belang van gelijkwaardigheid en autonomie in de zorg. 

Coen Vulders

Coen zet zich - naast zijn studie geneeskunde - in voor zowel de politieke agendering van mentale problematiek onder jongeren, als het op een laagdrempelige wijze bespreekbaar maken van mentale problemen onder deze doelgroep. Coen is de oprichter en voorzitter van de stichting Open Boek Nijmegen. Een initiatief voor én door studenten, dat zich onderscheidt door de doelstelling het perspectief van jongeren ook in de geestelijke gezondheidszorg te vertegenwoordigen. Deze stichting is ontstaan vanuit een ervaren tekortkoming in de geestelijke gezondheidszorg, waar zowel voorlichtings- als informatiemateriaal gericht is op volwassenen. Het beschikbare materiaal in de reguliere GGZ sluit niet aan op de ervaring en behoeftes van jongeren met mentale problematiek. Open Boek Nijmegen probeert deze jongeren wél te bereiken door bijv. online symposia over depressie en burn-out. Ook via de (online) #STANDFORSOMETHING campagne vraagt hij - als jongerenvertegenwoordiger bij de European Youth Card Association - aandacht voor mentale gezondheid op Europees niveau.